Privatlivspolitik

Poul Schou A/S er dataansvarlig og behandler dine data i overensstemmelse med loven

Websitet ejes af:
Poul Schou A/S
Logistikvej 25 B
5250 Odense SV

Cvr-nr.: 13246505
Telefon: 66 16 03 85
E-mail: info@poulschou.dk 

 

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Poul Schou A/S (”vi”, ”os”) behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside eller tager kontakt til os. Du kan nedenfor læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan og hvor længe.

 

  1. Behandling af dine personoplysninger

1.1 Indsamling af data på hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi oplysninger om dig ved hjælp af bl.a. statistik- og markedsføringscookies, hvis du forinden har givet samtykke hertil, jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan altid ændre eller trække dit samtykke tilbage via cookiepolitikken, her. Her kan du også genlæse informationerne om vores brug af cookies, herunder opbevaringsperiode og videregivelse.

På vores hjemmeside har vi desuden integrerede plugins fra flere sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet samtykke hertil. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert medie. Du kan læse mere om disse mediers behandling af personoplysninger her:

 

1.2 Brug af kontaktformularer

Når du udfylder en kontaktformular eller ønsker at bestille et tilbud på vores hovedside eller en af vores undersider, behandler vi oplysninger om dit navn, telefonnummer og mailadresse. Vi behandler disse oplysninger af hensyn til vores legitime interesse i at besvare din henvendelse, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Oplysninger slettes løbende og senest 12 måneder efter seneste kontakt, hvis ikke der etableres et kundeforhold.

 

1.3 Kundeforhold

Hvis du indgår en aftale med os om levering af en af vores ydelser, behandler vi de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde den pågældende aftale, jf. GDPR art. 6(1)(b). Det omfatter særligt kontaktoplysninger som navn, e-mail, telefonnummer, adresse samt købshistorik og betalingsoplysninger.

Vi sletter oplysningerne løbende og senest 5 år efter endt kundeforhold.

Dine personoplysninger bliver alene videregivet, hvis det er nødvendigt til opfyldelse af aftalen med dig. Der kan ved visse opgaver f.eks. være behov for at videregive oplysninger til leverandører og samarbejdspartnere, herunder transportører, udbydere af tillægsforsikring mv.

 

1.4 Jobansøgere

Hvis du søger et job hos Poul Schou A/S, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til en eksisterende eller fremtidig stilling hos os. Vi behandler de oplysninger, du giver os i ansøgningen, herunder navn, kontaktoplysninger, fødselsdato, referencer samt oplysninger om arbejds- og uddannelsesmæssige forhold.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne indgå en aftale med dig om ansættelse, jf. GDPR art. 6(1)(b). Vi kan også behandle oplysninger i de tilfælde, hvor vi vurderer, at vores interesser i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser i, at de ikke behandles, f.eks. oplysninger indsamlet fra sociale medier offentliggjort af dig eller oplysninger opnået via gennemførelsen af en personligheds- og færdighedstest, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Hvis vi ønsker at opbevare din oplysninger udover rekrutteringsperioden, indhenter vi dit samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a).

 

  1. Anden videregivelse af oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, eller vi har en berettiget interesse i videregivelsen, eller når vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning.

Poul Schou A/S benytter desuden en række tredjeparter (databehandlere) til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og instruks, og de må ikke anvende data til egne formål.

Nogle af vores databehandlere, og de sociale medier vi har fælles dataansvar med, er beliggende uden for EU, hvorved der sker en overførsel til et tredjeland. I så fald har vi sørget for et lovligt overførselsgrundlag, bl.a. ved anvendelse af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

 

  1. Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

  1. Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig og hvordan vi behandler dem. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: gdpr@poulschou.dk.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller via telefon +45 33 19 32 00. Læs mere på https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/ 

  1. Opdatering af privatlivspolitikken
    Vi forbeholder os ret til at opdatere denne privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer vil det fremgå tydeligt via en formular på hjemmesiden.

Privatlivspolitikken er senest opdateret den 15.09.2020.