Transport- og logistikopgaver i hele Danmark

Ny lov om håndtering af persondata – Er I klar?

Den 14. april 2016 vedtog EU-Parlamentet, Rådet og EU-kommissionen en forordning, der skal erstatte Persondataloven. Forordningen kommer til at være gældende for alle virksomheder i EU’s medlemslande (herunder Danmark), samt for virksomheder udenfor EU, der tilbyder tjenester i EU.

Væsentlig højere bøder

For at vise, at EU tager området omkring databeskyttelse alvorligt, har de blandt andet valgt særdeles høje bøder, der med deres afskrækkende effekt burde afholde virksomheder fra at overtræde loven.

”Vi har i Danmark jo altid haft en lov på området, men bøderne var ofte tæt på symbolske. Med stramningerne vil bøder for overtrædelse kunne nå helt op på 20 mio. EUR eller 4 % af en virksomheds globale omsætning – og det vil nok kunne mærkes i det fleste virksomheder” siger Allan K. Jepsen, der er rådgiver i miljø og sikkerhed hos Dansk Sikkerhedsmakulering.

Han fortsætter ”Med den gamle lov blev der sjældent foretaget stikprøvekontrol og loven blev jo så kun håndhævet når en virksomhed blev anmeldt for overtrædelse. Men det ser nu ud til, at vi med stramningerne også kan forvente, at der bliver skruet op for stikprøvekontrollerne”.

Sikkerhed i bortskaffelsen

”Hos Dansk Sikkerheds Makulering kan vi makulere lige foran dig – i vores egne makuleringsbiler – og så kan du med egne øjne se at dine dokumenter bliver tilintetgjort inden vi kører fra dig” siger Allan ”det giver en rigtig god sikkerhed for at dine dokumenter aldrig kommer i de forkerte hænder, og det bliver samtidig nemt at dokumentere dine dokumenters vej til destruktion”.

Netop muligheden for at kunne dokumentere hele processen bliver stadig vigtigere med den nye lov. En vigtig del af loven er nemlig øget krav om egenkontrol. Alle virksomheder, store som små, skal kunne dokumentere sine processer for håndtering af persondata – altså at man lever op til kravene om sikker håndtering.

Den nye lov begrænser sig dog stadig kun til personfølsomme data. Virksomhedsfølsomme data, som juridiske dokumenter, revisionsdokumenter, tilbud, indkøbsaftaler og andre vigtige dokumenter, der involverer andre virksomheder, er der stadig ikke nogen lov for. Allan uddyber:

”Med denne type data er der alene tale om et moralsk ansvar. Men en lækage af dem kan jo være fatal for din samarbejdspartner og dermed ikke særlig god forretning for dig. Samtidig har mange virksomheder jo dokumenter, der er helst ikke må falde i konkurrentens hænder”.

Få hjælp til at spotte faldgruberne

For alle offentlige virksomheder og myndigheder, samt virksomheder med mere end 250 ansatte, betyder loven desuden, at de skal udpege en ansvarlig til at sikre at personfølsomme oplysninger håndteres og afskaffes på forsvarlig vis. For mindre, private virksomheder vil dette ofte ikke være et krav.

Dansk Sikkerheds Makulering har mange års erfaring i at spotte faldgruberne i forbindelse med dokumenthåndtering, og vi tager gerne en snak om din virksomhed og de behov I har. Vi tager os af din virksomhed, uanset om behovet betyder tømning af store beholdere hver uge eller mindre beholdere en gang om året.

Loven, der nu er vedtaget, har en ikrafttrædelsesfrist på 2 år, og vil derfor være gældende fra maj 2018.  Du kan læse mere om indholdet i loven her. Har du brug mere information om sikker dokumenthåndtering er du velkommen til at tage en snak med Rådgiver Allan K. Jepsen på telefon 51 56 12 66

Rådgiver Allan Kvist Jepsen