Transport- og logistikopgaver i hele Danmark

Pressemeddelelse 29.08.2017

De 5 største transportfirmaer på Fyn har d.d. holdt bestyrelsesmøde i ERA transport. Mødets hovedemne blev hurtigt den fynske motorvej og den dårlige infrastruktur som påvirker alle de 700 medarbejdere og over 500 lastbiler som de repræsenter – via Alex Andersen, Bruun & Nielsen, Schou-Danielsen Logistik, ERA samt Poul Schou.

Alle 5 fynske transportvirksomheder har travlt i hverdagen, men bliver hver dag bremset af den dårlige udnyttelse af bilerne de har, når de færdes på den fynske motorvej. Tilsammen, ved hurtig hovedregning, bremses lastbilerne i snit 2×10 minutter om dagen, dvs. ca. 166 mandetimer pr. dag spildes på den fynske motorvej – det er helt vildt træls og surt at bruge kostbare timer på ingenting.

Køre- og Hviletidsreglerne bliver nogle gange en væsentlig faktor sidst på dagen – kan chaufføren nå hjem eller ej, kan bilen bruges i gang i nat eller bliver chaufføren nød til at sove på Kildebjerg eller en anden rasteplads – det er surt for både vognmand og chauffør.

Det tredje spor

Det tredje midlertidige spor kan laves på en helt anden måde end de ellers er set beskrevet det sidste stykke tid:

Læg asfalt helt ind til autoværnet hele vejen fra Nr. Åby til Tietgenbyen – ganske få steder skal autoværnet ændres således, at det kun står i midten. Ved at benytte midterrabatten, som i øvrigt ikke bruges til andet end at slå græs på, bliver anlægsopgaven billigere, idet ingen broer, afkørsler, rastepladser eller andet skal laves om.

Det giver mulighed for at lave to smalle spor i yderbanerne og lade det inderste stå som det er i dag; til tung og langsom trafik.

“De to smalle spor ses i lande som Italien og Frankrig og det virker fint efter hensigten. Det betyder nemlig også, at alle bilister skal være særligt opmærksomme, idet vejen måske kun er 2,5 meter bred. Herved bliver det jo helt nødvendigt, at bilisterne ikke sidder og SMS’er mv. men i stedet er koncentrerede om trafikken. Samtidig kunne man i morgen og eftermiddagstimerne, hvor trafikken er intens, nedsætte hastigheden lidt til 100km/t” siger de fynske vognmænd.

“Ved smart-LED-lys som striber kan det yderste spor lukkes ned og 2. spor gøres bredt igen, når der ikke er så meget trafik og hastigheden kan samtidig sættes op til det normale” fortsætter de.

Det tredje nye spor

Det tredje helt nye spor, som nødvendigvis SKAL laves på et tidspunkt, kan bedre etableres uden for megen gene, idet der så allerede vil være to farbare spor i begge retninger, mens arbejdet står på – og gevinsten, når det er færdigt, er 4 mulige spor.

Alle 5 vognmænd er enige om, at dette vil være en hurtig, billig løsning. Tilsammen kører de 60 mio. km om året og oplever på den måde mange gode løsninger rundt om i Europa.

De siger alle sammen, at vi SKAL i gang NU.

Læs eventuelt her hvad Fyens Stiftstidende har fået ud af pressemeddelelsen.