Transport- og logistikopgaver i hele Danmark

Det korte svar er, at det er et tillæg, der pålægges transporter, der foregår på steder, hvor der er meget trafik og trængsel.

Det kommer næppe som en overraskelse for den opmærksomme trafikant, at der er kommet mere trafik på vejene. Det i sig selv er jo ikke et problem. Men sammenholdt med, at vejnettet ikke er blevet udvidet sønderligt, giver det udfordringer for dem, der bruger vejnettet. Vejdirektoratet offentliggjorde i starten af oktober 2017 en rapport, der blandt andet påviser denne stigning i trængslen.

For mange betyder det så en stigning i transporttid – altså en stigning i udgiften til transport. På TomToms hjemmeside kan man se hvor meget trængslen forsinker kørslen rundt om i landet.

Gennemsnitligt blev kørslen i og omkring Odense eksempelvis forlænget med 17%. TomTom viser også, at forsinkelserne var særligt udprægede på ikke-motorveje, hvor tillægstiden ved aftenstide i Odense var oppe på 29%. Som kompensation for den forhøjede udgift har man i transportbranchen derfor mange steder valgt at indføre det såkaldte trængselstillæg.

Du kan læse mere om vores salgs- og leveringsbetingelser lige hér.